Σκουρτανιώτου 4, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2262 0 23660 email: kynsthiv@otenet.gr

Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ         Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κυνηγετικού Συλλόγου Θηβών προσκαλεί όσα μέλη του θεώρησαν άδεια κυνηγίου την κυνηγετική περίοδο 2013-2014 να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση με Αρχαιρεσίες που θα γίνει την Κυριακή 27 Απριλίου 2014 και σε περίπτωση μη απαρτίας, την Κυριακή 4 Μαΐου 2014 στις 9.00π.μ. στην αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου Θήβας, Λ.Μπέλλου 1, με θέματα Ημερησίας Διάταξης:

1.   Εκλογή Προέδρου Γενικής Συνέλευσης και δύο Πρακτικογράφων
2.   Έκθεση πεπραγμένων Απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, Εκθέσεις Ελεγκτικής Επιτροπής,  Δ΄ Κ.Ο.Σ.Ε. και Δασαρχείου Θηβών.
3.   Έγκριση Απολογισμού Έτους 2013 και Προϋπολογισμού Έτους 2014.
4.   Έγκριση Πρόσθετης Εισφοράς.
5.   Ανακοινώσεις – Λοιπά θέματα.
6.   Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.
7.   Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη εξαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου και αναπληρωματικών μελών καθώς και δύο μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής και αναπληρωματικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού του Κυνηγετικού Συλλόγου Θηβών.
          Η υποβολή των αιτήσεων για τους υποψήφιους Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής θα γίνει μέχρι την Δευτέρα 14 Απριλίου 2014 και ώρα 1.00μ.μ..
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο του Συλλόγου: 22620.23660.
Με Εντολή Διοικητικού Συμβουλίου
Ο Πρόεδρος

ΠΑΠΑΒΛΑΧΟΣ Πέτρος